algemene info   infogrootebraak@gmail.com                                                                                                                                                                                                                           
                                                                       Voorzitter                      Ans van Veen  

                                                                      Vicevoorzitter               Cees Heuvel                                                                     
       
                                                                      Secretaris                      Maurice Rademaker        
 
                                                                      Penningmeester            Guus de la Rambelje    
 
                                                                      Bestuurslid                    Gijsbert Bianchi
                                                                                                                                                                                           
 

                        
                                                                      Bouw en Taxatie             Peter Eman              taxaties en bouwvoorschriften
  
                                                                      Gebouwenbeheer            Wim Boons                     
                                                 
                                                                       Nat
uur en Milieu             Anneke Janse
                                                                                                                               
                                                                       Tuincommissie                Bep Ruting     
 
                                                                       Tuinkrant                         Petra Slaats
                                 
                                                                       Tuinoverdrachten           Jan Cees  Boer         afspraken  overdrachten  tuinen
                                                     
                                                                        Verzekeringen                Gijsbert Bianchi       verzekeringen  
                                                    
                                                                        Watercommissie             Piet Pasteuning       meterstanden en waterleiding 
       
                                                                        Werk en beplanting         Anneke Janse          tractor ritten en werkbeurten 

                                                                         Winkel                              Jan Albers