Op deze pagina staan Links over het beleid in de toekomst voor wat betreft financiën en onderhoud van het park . De plannen zijn zorgvuldig  opgesteld maar onjuistheden kunnen zich altijd voordoen .
 
 
                                                                                  Afbeelding invoegen
 
                                       Meerjarenbegroting 2016 - 2026 Onderhoud DGB.pdf
       
                                       beleidsplan 2013 en verder.pdf
 
                                        Beleidsplan Volkstuinparken conceptversie.pdf
 

                                       Bomenbeheerplan de Groote Braak
 
                                       maaibeleid
                                  
                                       Inventarisatie communicatielijnen.pdf
 

                                       Organisatieschema tuinpark de Groote Braak